Rubrik för brödtexten

Här kan du skriva text, lägga in knappar, bilder, iframe för video och formulär.

Rubrik för din två-kolumn

Här kan du skriva text, infoga knappar, bild, iframe för video och formulär och välja hur du vill fördela på två kolumner.

För att infoga filmklipp välj “Lägg till media” och infoga från url. Klistra in din länk och spara.

För att infoga formulär, välj Formidable som du hittar bredvid Lägg till media. Välj ditt formulär och om du vill visa rubriken för formuläret.

Kontakta oss

Kontakta oss

Rubrik för din 1-6 kolumn

Här kan du skriva en brödtext för dina puffar som kommer nedanför.

Du kan välja att ha mellan 1 - 6 puffar per rad. Önskar du t.ex. tre st per rad så får du infoga en modul per rad och lägga upp så många puffar du vill ha på just den raden.

Du kan välja att ha text + bild, eller bara en av dem. Bilden kan däremot inte länkas utan du får skapa en knapp i textfältet om du vill ha en länk.

Om du justera bildförhållande i procent så kommer den beskäras på höjden.

Text + bild 100%

text om min bild

Knapp

Text + bild 60%

text om min bild

Knapp

Rubrik

Bara text utan bild

4 – puffar kan väljas att publiceras med mellanrum eller sammansatta.